Blog

Čím zvěř ve farmových chovech krmit? Jak přikrmovat jeleny a daňky v zimě?

Jeleni a daňci jsou zvěří přechodného typu (potravní oportunisti). Dokáží se velice dobře přizpůsobit různým podmínkám prostředí. Nejvíce se pasou na travních porostech a žerou širokolisté byliny, ale nepohrdnou ani letorosty keřů, pupeny a kůrou stromů (okusy). Pasou se přibližně šestkrát denně. V zimním období se zkráceným světelným dnem se snižuje žravost zvířat. (Je vědecky…
Zobrazit více

Jaké minerály potřebují daňci a jeleni? Část II.

Zvěř bere ze slanisek minerály za předpokladu, že má jejich deficit - především sodíku (zvěř totiž pozná jeho nedostatek a aktivně ho vyhledává - jak už jsme si řekli v první části). Velký vliv má také stres, protože právě při zvýšení stresu zvěře se odběr minerálních látek zvýší. Podobný efekt má také výskyt parazitů, infekce,…
Zobrazit více

Jaké minerály potřebují daňci a jeleni? Část I.

Význam minerálních látek pro zvěř Mezi nejvýznamější minerály patří u přežvýkavců vápník, fosfor, hořčík, draslík a sodík. Jedním ze zásadních minerálů je právě vápník, jehož nedostatek může u daňků a jelenů způsobovat omezení příjmu krmiva, zpomalení růstu a nedostatek mineralizace kostí, což má poté za důsledek krvácení ve svalovině. Vápník má také pozitivní vliv na…
Zobrazit více