Čím zvěř ve farmových chovech krmit? Jak přikrmovat jeleny a daňky v zimě?

Jeleni a daňci jsou zvěří přechodného typu (potravní oportunisti). Dokáží se velice dobře přizpůsobit různým podmínkám prostředí. Nejvíce se pasou na travních porostech a žerou širokolisté byliny, ale nepohrdnou ani letorosty keřů, pupeny a kůrou stromů (okusy). Pasou se přibližně šestkrát denně.

V zimním období se zkráceným světelným dnem se snižuje žravost zvířat. (Je vědecky dokázáno, že zvěř reaguje právě na změny délky světla. V laboratoři tak díky správné regulaci světla docílili toho, že jelenům tvořilo paroží 3x ročně.) Pokud má zvěř nedostatek potravy, zmenší se objem předžaludku. Zvěř v silných mrazech šetří všemožnými způsoby energii. Ukrývá se na místech chráněných před větrem, omezuje pohyb, zpomaluje činnost srdce, klesá tělesná teplota. Během hladovění zvěř hubne a do organismu se dostává mnoho látek, která poškozují játra. Rušení zvěře v tomto období je proto velice nebezpečné.

Druhy krmiv pro zvěř

Zelená píce

Záleží na druhovém zastoupení trav a bylin. Na počátku vegetace je v zelené píci nízký obsah sušiny a vlákniny a mnoho cukrů a dusíkatých látek. Se stárnutím porostu obsah vody a dusíkatých látek klesá a podíl vlákniny se zvyšuje. Pozor na řepku olejnou, která je ve při velkém zastoupení nebezpečná.

Seno

Jedno ze základních krmiv, které by měla mít zvěř vždy k dispozici. Má příznivý vliv na činnost mikroorganismů v předžaludku a nenarušuje činnost v bachoru. Seno a veškerá další krmiva podávané zvěři je nutno chránit proti zvlhnutím a zaplísněním.

Letnina

Siláž nebo senáž se často uchovává ve foliích (pozor zvířata velice rády okusují fólie a provázky, což vede často k úhynu). Siláž není vhodné předkládat na zem. Z našich zkušeností není dobré předkládat na zem žádné krmiva, protože se mohou dostat do kontaktu s trusem, což může vést k rozšíření parazitů.

Luční porosty

Je třeba si dát pozor na pozdní sklizeň, protože luční porosty obsahují nadměrné množství špatně stravitelné vlákniny.

Kukuřice

Kukuřice je tím nejvýznamnějším krmivem ze všech objemných krmiv. Poskytuje vysoké výnosy energie při nízkých nákladech. Patří ke snadno silážovatelným plodinám, protože obsahuje dostatek zkvasitelných cukrů. Podíl palic by měl činit alespoň 50% a podíl zrna cca 40 - 45%. Při sklizni je třeba kukuřici řezat na co nejkratší řezanku. Fermentace kukuřičných siláží je ukončena za 6-7 týdnů, můžeme ale zkrmovat za 4-5 týdnů.

Okopaniny

Vhodná je krmná řepa, polocukrovka i cukrovka, krmná mrkev, brambory… Obsahují v sušině málo vlákniny a mnoho dostupné energie a jsou chuťově atraktivní. Je třeba dbát na to, aby jich zvířata bez předchozího návyku nepřijala příliš velké množství (to platí všeobecně u všech krmiv - zvěř si musí na nové krmiva zvykat a dostávat je do sebe v postupně zvyšujících se dávkách, aby se přizpůsobila mikroflóra v bachoru).

Ovoce a zelenina

Často se používají zbytky ovoce a zeleniny, hroznové výlisky, jablečné výlisky, rajčatové atd. Naše zvěř má nejradši jablka, pro která pravidelně jezdíme do nedalekého sadu. Samozřejmě nepohrdnou ani větvemi z ovocných stromů.

Jadrné krmiva

Z jadrných krmiv se nejčastěji používá oves. Má ty nejlepší dietologické vlastnosti a je to zároveň celoročně nejvhodnější krmivo pro zvěř, kterým nemůžete nic pokazit. Dále se používá ječmen a kukuřice. Kukuřicí zkrmujeme zejména 2 měsíce před říjí, protože chceme, aby se daňci a jeleni dostali do co nejlepší kondice. Zkrmujeme buď celé zrna nebo krmivo šrotujeme (ječmen, kukuřice - stačí nahrubo). Oves a kukuřice jsou bohaté na tuk.

Suchý chléb a pečivo

Suchý chléb a pečivo a z zbytky z výroby těstovin jsou dobrým krmivem, ale musíme si dát pozor na zaplísnění.

Průmyslově vyráběné krmné směsi

Jsou vyráběny tak, aby doplnily obsah živin v objemných krmivech. Jejich výroba se řídí legislativou. Není to však úplně nejlevnější záležitost, proto z vlastní zkušenosti doporučujeme krmit vlastními krmivy a kupovat pouze tzv. doplňková krmiva, která obsahují pouze minerální látky a vitamíny, které zvěř potřebuje (např. roboran, vitamix…)

TMR (total mixed rations) neboli směsné krmné dávky - těm chci věnovat samostatný článek.

Závěr

V technice krmení je třeba zacházet s krmivy tak, aby zůstala chutná a bylo v ní uchováno co nejvíce živin. Zvířata mají velice citlivou chuť a velice dobře na ni reagují. Jeleni a daňci upřednostňují krmiva sladká. Při úpravě krmiv musíme dbát na to, že krmíme přežvýkavce a vyhovět vždy požadavkům mikrobiální populace bachoru. Čím lépe bude zvěř živena tím lepší bude její kondice a zároveň vzroste trofejová kvalita.

Dejte si také pozor na rychlé změny. Pokud zvěř nemá pro dané krmivo přizpůsobenou mikroflóru, může krmivo sice přijímat, ale nestráví ho a bude stále hladovět a hubnout. Proto je důležité vždy na určité krmivo přecházet postupně (tak jak tomu je v přírodě).

Comments are closed.